elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Piątek 21.06.2024

Cele i zadania szkoły

Szkoła Podstawowa nr 38 w Bytomiu realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych, a w szczególności dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez harmonijne nauczanie, rozwój fizyczny i wychowanie, poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy polegającej na zrozumieniu, a nie tylko na pamięciowym opanowaniu przekazywanych treści. Szkoła rozwija w uczniach zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej poprzez naukę języka oraz własnej historii i kultury. Do zadań szkoły należy również propagowanie właściwych zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, dziedzictwa kultury narodowej i europejskiej. Szczegółowe zadania szkoły zostały określone w Statucie. Czas trwania nauki w szkole wynosi osiem lat, świadectwo ukończenia nauki w ośmioletniej szkole podstawowej uprawnia do rozpoczęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Cykl szkolenia podstawowego obejmuje 2 etapy edukacyjne:
- I etap klasy I-III
- II etap klasy IV-VIII

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 38 im. Jana III Sobieskiego w Bytomiu
Odpowiadający za treść: Maciej Biernacki
Wprowadził informację: Maciej Biernacki
Edytował informację: Maciej Biernacki
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 12.12.2021
Data udostępnienia informacji: 12.12.2021
Data ostatniej aktualizacji: 14.12.2021
Liczba wyświetleń: 243
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
14.12.2021
15:20:50
edycja
Maciej Biernacki
Cele i zadania szkoły
12.12.2021
13:20:26
edycja
Maciej Biernacki
Cele i zadania szkoły
12.12.2021
13:20:20
dodanie
Maciej Biernacki
Cele i zadania szkoły